fbpx

CỔ PHIẾU FPT: TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Kính gửi Quý nhà đầu tư.

Tôi là Vũ Đức Toàn – Chuyên viên tư vấn tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI l SĐT: 0907 00 77 08

Trong Bản tin hôm nay, Tôi gửi đến Quý nhà đầu tư bài viết CỔ PHIẾU FPT: TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Nội dung bản tin gồm các phần chính sau:

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA CỔ PHIẾU DẪN DẮT THEO MARK MINERVINI

II. PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU FPT THEO CÁC TIÊU CHÍ CỦA MARK MINERVINI III. LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ – KHUYẾN NGHỊ CỦA MÔI GIỚI =================================================================

I. Đặc điểm của cổ phiếu dẫn dắt theo Mark Minervini

“Sau nhiều năm, tôi kết luận rằng, hầu hết các cổ phiếu dẫn dắt đều có những đặc điểm chung giống nhau. Hãy luôn theo dõi cổ phiếu dẫn dắt trong mọi điều kiện thị trường (kể cả thị trường giảm giá) vì 90% cổ phiếu dẫn dắt thoát ra nền giá vượt đỉnh mới khi thị trường còn điều chỉnh.” – Mark Minervini

Checklist cổ phiếu thoả các tiêu chí vào danh mục theo dõi của Mark Minervini:

 1. Tốc độ tăng trưởng EPS của 1,2,3 quý hiện tại tăng tối thiểu 20%.
 2. EPS tăng trưởng và có sự tăng tốc ở quý gần nhất.
 3. Phải có sự tăng trưởng lợi nhuận và EPS hằng năm, bởi vì nếu chỉ tăng trưởng ở quý thì không đủ để giúp cổ phiếu tăng trong thời gian dài.
 4. Cổ phiếu phải thật sự có thanh khoản tốt.
 5. Cổ phiếu đang nằm trong giai đoạn 2 (Giai đoạn tăng giá mạnh), với Giá cổ phiếu > MA50 > MA150 > MA200.

Checklist cổ phiếu dẫn dắt theo phương pháp đầu tư tăng trưởng của Mark Minervini:

 1. Đường RS của cổ phiếu đi ngược với chỉ số thị trường chung và thường phải cao hơn 80.
 2. Khi thị trường đang tạo đáy, các cổ phiếu dẫn dắt sẽ đảo chiều đầu tiên và tăng giá trước vài ngày, vài tuần thậm chí vài tháng trước khi chỉ số tăng giá.
 3. Cổ phiếu dẫn dắt là cổ phiếu đầu tiên vượt đỉnh cũ, thiết lập đỉnh mới.

II. Phân tích cổ phiếu FPT theo các tiêu chí của Mark Minervini

Cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 năm 2019

 • Trong quý 3 năm 2019, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của FPT đạt 7.104 tỷ đồng và 960 tỷ đồng, tăng 18% và 20% so với cùng kỳ do tăng trưởng mạnh doanh thu và lợi nhuận của khối Công Nghệ.
 • Đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của FPT, khối Công Nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt là 11.068 tỷ đồng và 1.471 tỷ đồng, tăng tương ứng 25,3% và 41,8% so với cùng kỳ, tương đương 104% và 108% kế hoạch lũy kế. Trong đó, doanh thu tại thị trường nước ngoài khối này đạt 7.796 tỷ đồng, tăng 32,1%; lợi nhuận trước thuế đạt 1,246 tỷ đồng, tăng 33,9%.

Tốc độ tăng trưởng của FPT sau 11 tháng đầu năm 2019

  • Mới đây FPT vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và luỹ kế 11 tháng năm 2019, với doanh thu thuần luỹ kế 11 tháng tăng trưởng 19,7% YoY(Đạt 103,9% kế hoạch năm), lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 23,9% YoY (Đạt 106,3% kế hoạch năm), EPS đạt 4.479 Đồng tăng trưởng 24,5% YoY (Đặt 105,8% só với kế hoạch năm).
  • Với việc tiên phong trong mảng chuyển đổi số, lấy mảng gia công phần mềm làm động lực tăng trưởng chính, chỉ tính riêng mảng công nghệ, sau 11 tháng đem lại 13,8 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 23% YoY), lợi nhuận trước thuế đạt 1,9 nghìn tỷ đồng( tăng trưởng 35%YoY).

Nguồn: báo cáo kết quả kinh doanh tháng của CTCP FPT

Đồ thị giá của cổ phiếu FPT

 • Chỉ số RS của FPT hiện đang ở mức 85 (tương đối mạnh so với phần còn lại các cổ phiếu trong giai đoạn thị trường hiện tại), và có dấu hiệu đi ngược thị đang có những mức tăng hồi phục trở lại của đợt giảm.
 • Cổ phiếu FPT đang trong giai đoạn 2 tăng giá khi Giá Cổ phiếu > MA50 > MA150 > MA200.
 • Giai đoạn thị trường giảm từ đầu tháng 11/2019 đến hiện tại, thị trường vẫn chưa có dấu hiệu tạo đáy, trong khi đó cổ phiếu FPT đã bật tăng trước thị trường và tạo đáy sau cao hơn đáy trước.

Checklist theo dõi cổ phiếu FPT theo Mark Minervini

 1. Tốc độ tăng trưởng EPS của 1,2,3 quý hiện tại tăng tối thiểu 20%. => ĐẠT vì tốc độ tăng trưởng EPS 2 quý gần nhất lần lượt là (21%, 20%)
 2. EPS tăng trưởng và có sự tăng tốc ở quý gần nhất. => ĐẠT vì tốc độ tăng trưởng quý 3 năm 2019 đạt 20%
 3. Phải có sự tăng trưởng lợi nhuận và EPS hằng năm, bởi vì nếu chỉ tăng trưởng ở quý thì không đủ để giúp cổ phiếu tăng trong thời gian dài. => KHÔNG ĐẠT(***)
 4. Cổ phiếu phải thật sự có thanh khoản tốt. => ĐẠT vì trung bình một phiên FPT giao dịch hơn 1triệu cổ phiếu.
 5. Cổ phiếu đang nằm trong giai đoạn 2 (Giai đoạn tăng giá mạnh), với Giá cổ phiếu > MA50 > MA150 > MA200=> ĐẠT

Checklist cổ phiếu dẫn dắt FPT theo Mark Minervini

 1. Đường RS của cổ phiếu đi ngược với chỉ số thị trường chung và thường phải cao hơn 80. => ĐẠT vì RS của FPT đang là 85 và đã tạo đáy bật tăng trước thị trường.
 2. Khi thị trường đang tạo đáy, các cổ phiếu dẫn dắt sẽ đảo chiều đầu tiên và tăng giá trước vài ngày, vài tuần thậm chí vài tháng trước khi chỉ số tăng giá. => ĐẠT vì thị trường chưa có dấu hiệu tạo đáy nhưng FPT đã tạo đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
 3. Cổ phiếu dẫn dắt là cổ phiếu đầu tiên vượt đỉnh cũ, thiết lập đỉnh mới. => ĐẠT vì vào ngày 23/07 cổ phiếu FPT là một trong những cổ phiếu đầu tiên vượt đỉnh 52 tuần và thiết lập đỉnh cao mới trong nhóm ngành công nghệ.

III. Luận điểm đầu tư – Khuyến nghị của môi giới

Luận điểm đầu tư:

 • Kết quả kinh doanh luỹ kế 11 tháng năm 2019 của FPT là một kết quả vô cùng ấn tượng, với với doanh thu thuần luỹ kế 11 tháng tăng trưởng 19,7% YoY(Đạt 103,9% kế hoạch năm), lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 23,9% YoY (Đạt 106,3% kế hoạch năm), EPS đạt 4.479 Đồng tăng trưởng 24,5% YoY (Đặt 105,8% só với kế hoạch năm).
 • Thị trường nước ngoài mang về cho FPT 10.325 tỷ đồng doanh thu, tăng 28,1% và 1.747 tỷ đồng LNTT, tăng 31,6% so với cùng kỳ. Tỷ trọng doanh thu và LNTT thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của Tập đoàn lần lượt đạt 42% và 39% (11 tháng 2018 lần lượt là 39% và 37%).
 • Chuyển đổi số là sử dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động, cải tiến, phát triển giá trị mới, đây là điểm nhấn thúc đẩy kết quả kinh doanh của FPT trong thời gian tới.

Khuyến nghị của môi giới

 • Theo dõi cổ phiếu FPT trong giai đoạn sắp tới và đặc biệt là kết quả kinh doanh quý 4 và báo cáo tài chính năm 2019 từ đó xem xét lại tiêu chí số 3 (***).

_______________________________

“Cổ phiếu nào trông có vẻ đắt và rủi ro đối với phần lớn các nhà đầu tư cuối cùng sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa, và cổ phiếu nào trông có vẻ thấp và rẻ cuối cùng lại giảm sâu hơn nữa.” – William O’Neil

Close Menu

Hãy để lại thông tin tại đây.

Hơn 100 Nhà Đầu tư đang được hỗ trợ. 

Close Panel