fbpx

Khuyến nghị ngày 04/03/2019: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (HOSE)

Sau một phiên giảm mạnh của thị trường, VNindex xuất hiện một nhịp hồi khá tốt, tạo ra được nhiều điểm vào đẹp của nhiều cổ phiếu, nhưng trong đó VUTOAN lựa ra được một cổ phiếu tốt và phù hợp với nhiều nhà đầu tư.

EPS tăng trưởng 4 năm rất tốt, bên cạnh đó doanh thu và Lợi nhuận của doanh nghiệp đều đến trừ tiếp từ hoạt động kinh doanh. Mức lỗ từ Hoạt động tài chính cũng giảm liên tục trong 4 năm, thể hiện GIL là một công ty đang có tiến triển rất tốt và hiện nay cũng đã cho điểm mua điểm với các mục tiêu giá tốt và đáng kỳ vọng.

Chúng ta sẽ mua GIL tại mức gia quanh vùng 40000, dừng lỗ tuyệt đối tại 37100, các mục tiêu giá lần lượt tại 47000 – 58000 – 65000.

Close Menu

Hãy để lại thông tin tại đây.

Hơn 100 Nhà Đầu tư đang được hỗ trợ. 

Close Panel