fbpx

Xu Hướng Thị Trường

Ngắn – Trung hạn: Xác nhận xu hướng tăng khi vượt qua vùng kháng cự 960 – 967.  4 lần không rơi khỏi hỗ trợ 940, VNindex đã trở lại xu hướng tăng sau khi. Giá đang kiểm nghiệm lại vùng hỗ trợ 960-967 và mục tiêu đầu tiên là tiến tới vùng 1000 điểm. 

Dài hạn: Mục tiêu dài hạn có thể lên tới 1100 – 1200

Điểm Nhấn Thị Trường Ngày 22/07

Thị trường có một phiên bức phá tăng hơn 7 điểm, chỉ số VNindex tiệm cận 990. Bên cạnh đó, chỉ số VN30 sau 2 tuần đi ngang, thì phiên ngày 23/07 đã chính thức bật tăng thoát khỏi vùng tích luỹ. Thị trường đã lấy lại đà tăng của mình một cách thuyết phục, việc tiếp theo là tiến đến vùng 1000, mốc tâm lý của thị trường. 

CP đóng góp tăng điểm: VIC, VHM

CP đóng góp giảm điểm: BID, BVH

Các Cổ Phiếu Có Điểm Mua Dài Hạn

POW: Mua tích luỹ quanh vùng 14-15, dừng lỗ khi giá về 13, chốt lời vùng 19.

CTR: Giải ngân từ 28.8 – 29.3, mục tiêu dài hạn 40, Cắt lỗ 27. (Đang dương 31%), sắp đạt mục tiêu dài hạn

Các Cổ Phiếu Có Điểm Mua Ngắn Hạn

LCG: Giải ngân từ 10.4 – 10.7, chốt lời 12, cắt lỗ vùng 9.9.

MSH: Giải ngân từ 62.5 – 63.5, Chốt lời 69-70, Cắt lỗ vùng 58.

VIC: Giải ngân khi giá vượt 117.5 với thanh khoản cao, chốt lời vùng 130-133, dừng lỗ khi giá rơi về vùng 112. (Đang dương 1%)

BWE: Giải ngân quanh 28.5, dừng lỗ 5% so với giá mua, upside 10%.

FPT: Canh mua quanh 47.8, dừng lỗ 5% so với giá mua, upside 10% (dương 2%)

Loại NLG, HVN ra khỏi danh mục vì Kết Quả Kinh Doanh quý 2 giảm mạnh

 

Contact

49 Pham Ngoc Thach, Quan 3, TP Ho Chi Minh
MON-FRI 08:00 - 19:00, SAT-SUN 09:00 - 16:00
Close Menu
Close Panel