Mình là Vũ Toàn!

1/ Toàn làm Broker của Chứng Khoán SSI

2/ Toàn thích chia sẻ về Chứng Khoán

3/ “If you want it, you gotta go get it.”

VUTOAN

Just Say the Word, I Can Do it all!

Bùng nổ theo đà

Khái niệm bùng nổ theo đà và Hành động sau phiên bùng nổ theo đà

midcap và smallcap

Danh sách cổ phiếu MIDCAP và SMALLCAP

nhật ký giao dịch

File nhật ký giao dịch để hỗ trợ nhà đầu tư ghi chép

Trading for living

Tóm tắt sách Trading For Living(Lưu ý: File tóm tắt sẽ không đem tới trải nghiệm tuyệt vời như đọc sách)

Làm giàu từ chứng khoán

Tóm tắt phương pháp đầu tư tăng trưởng CANSLIM

phù thủy ck mark minervini

Tóm tắt phương pháp của phù thủy Mark Minervini

tính giá sau khi điều chỉnh

File tính giá điều chỉnh sau khi chia cổ tức hoặc phát hành thêm.

“If you’re not having fun with what you’re doing then you’re doing it wrong”

– GROUCHO MARX