Link Join Group

Telegram channel Vutoan

Kênh của Toàn không có phím hàng, chủ yếu chia sẻ kinh nghiệm trên thị trường và chia sẻ kiến thức cho mọi người. Ai cảm thấy không phù hợp cứ tự động leave room, nếu không leave thì T cũng sẽ tự lọc thành viên xong vẫn kick nhé. 

Lưu ý:

-ROOM là của  Toàn, mọi người cứ theo quy tắc của Toàn nhé! Trò chơi nhân phẩm bắt đầu, ai mà nhấp vào cả 3 mà không được vào thì bó tay nhé.

– Toàn cần chất lượng, không cần số lượng, ai không phù hợp Toàn vẫn kick bình thường nhé.


Link Telegram #1


Link Telegram #2


Link Telegram #3